فرم هاي مربوط به هفدهمين فراخوان برنامه اقدام پژوهي

هفدهمين فراخوان اقدام پژوهي

فرم ثبت نام اقدام پژوهي

فرم داوري

فرم نظارت بر آثار اقدام پژوهي

آسيب شناسي آثار اقدام پژوهي در سال هاي گذشته

راهنماي اقدام پژوهي

  جشنواره غذا برگزار شد.

به مناسبت هفته سلامت جشنواره غذا در مدرسه برگزار گرديد. در اين جشنواره كه با شعار يك عمر زندگي سالم با خود مراقبتي برگزار گرديد مادران گرامي با شركت خود در مسابقه طبخ غذاي سالم موجب رونق جشنواره و گرمي بخش  محفل دانش آموزان بودند. ضمن تشكر از حضور گرم خانواده ها بخصوص مادران عزيز عكسهايي از اين جشنواره تقديم ميگردد.


 

آدرس : قم، خیابان نوبهار، روبروی مسجد امام حسین (ع)
تلفن : 025-37770454
آدرس رايانامه : school tizhoushan-qom ir